ANUNȚ SELECȚIE PENTRU POSTUL DE ASISTENT DE PROCEDURĂ

CSALB selectează o persoană pentru ocuparea unui post de asistent de procedură, în cadrul Secretariatului de procedură.

CONDIȚII:

  1. pregătire juridică dovedită cu diplomă de licență recunoscută;
  2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
  3. cunoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
  4. abilități de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office, Internet;
  5. capacitate de a asimila cunoștințe tehnice/abilități informatice pentru operarea sistemului IT intern de gestiune a documentelor;
  6. capacitate foarte bună de relaționare cu consumatorii;
  7. capacitate de lucru în echipă;

Pentru selecția asistenților de procedură, persoanele interesate vor transmite până cel mai târziu 16.03.2018 un Curriculum Vitae în format Europass și documentele care atestă calificările necesare.

Dosarele vor fi transmise pe email la adresa: secretariat@csalb.ro însoțite de o copie a actului de identitate.